Blatechno d.o.o.

 Beograd

Tel: 011/318-12-21

Fax: 011/318-93-33

blatechnodoo@gmail.com

Blatechno na Facebook-u

PODACI O TRGOVCU
Naziv: BLATECHNO DOO
Adresa: TC “ENJUB” J. Gagarina 231 lok. 348, N. Beograd, blok 45
PIB: 104977745
Maticni broj: 20284846
Sifra delatnosti: 52450
Tel: 011.318 12 21
Tel/fax: 011.318 9 333
e-mail: blatechnodoo@gmail.com
web adresa: www.blatechno.co.rs
www.facebook.com/blatechno
Datum registracije: 25.05.2007.
 
 
"Blatechno" d.o.o.   je pravni naslednik    "Blatechno" str,   registrovane 21.03.2000. godine.
(Registar privrednih subjekata   broj: 01-12-2082-1/07 od 25.05.2007.)
 
 
 
 
NAČINI PLAĆANJA
1.Plaćanje platnom karticom
Prihvatamo sledeće kartice:
YUBA, DINA, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, EUROLINE, KARTICE POŠTANSKE ŠTEDIONICE.
2.Plaćanje pouzećem Kod plaćanja pouzećem narudžbu plaćate prilikom isporuke. Ukoliko isporuku vrši kurirska služba moguće je: plaćanje gotovinom ili čekovima.
U slučaju da isporuku vršimo mi moguće je: plaćanje gotovinom ili čekovima.
3.Plaćanje čekovima
Prihvatamo plaćanje čekovima građana.
4.Plaćanje preko računa Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci, na račun BLATECHNO.
5.Gotovinsko plaćanje
 
 
 
 
GARANTNA IZJAVA
Svi proizvodi su originalne robne marke I odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.
-Davalac garancije, garantuje da ce proizvod u garantnom roku pravilno funkcionisati ako se njime bude rukovalo prema priloženom uputstvu i u granicama izdržljivosti koje propisuje, ako propisuje, proizvodjač. Garancija i garantni rok počinju danom kupovine proizvoda, što se dokazuje overenim garantnim listom.
-Davalac garancije se obavezuje da će na zahtev kupca, izražen u garantnom roku, otkloniti u svojim ili ugovorenim servisnim odeljenjima, kvarove I tehničke nedostatke proizvoda koji bi nastali prilikom normalne upotrebe, u vremenu za koje se garancija daje.
U tom slučaju kupac proizvod šalje ili se javlja isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu .NAKON TOGA , SVE INFORMACIJE O STATUSU PROIZVODA KOJI JE NA SERVISU KUPAC ISKLJUČIVO DOBIJA OD OVLAŠĆENOG SERVISA GDE JE PROIZVOD I OSTAVIO.
-Ukoliko nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 45 dana od dana prijema uredjaja od korisnika, BLATECHNO se obavezuje da ce neispravni uredjaj zameniti takvim ispravnim ili uredjajem sličnih karakteristika.
-Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni proizvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Gavalac garancije će popraviti pokvareni uredjaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.
-U slučaju povraćaja robe i sredstava kupcu koji je platio nekom od platnih kartica, BLATECHNO se obavezuje da povraćaj sredstava izvrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja-banka ce na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.
-Rok obezbedjenog servisa aparata je 7 godina.
-Za kvar na uredjaju od 7 dana od isporuke, servis se obavlja u roku od 24 sata.
OBAVEZE KORISNIKA:
1.       Da se bez izuzetka striktno pridržava uslova garancije.
2.       Da se bez izuzetka striktno pridržava eksploatacije opreme u skladu sa uputstvima navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
3.       Da se obezbedi odgovarajući ambijent u kome će biti smeštena oprema:
-          Tempetatura vazduha 10-40 oC
-           Relativna vlažnost vazduha 10-90 %
-          Zastita od direktne sunčeve svetlosti
-          Zastita od prašine I kondenzujuće vlage
-          Zastita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja
4.       Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacija ecestanosti max. 30%).
5.       Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju kako bi se izbegle razlike potencijala, pogotovu ako se radi o dislociranoj opremi koja je povezana (LAN mreze, Unix/Xenix terminali I sl.)
6.       Da obavezno sačuva svu priloženu tehničku dokumentaciju ( I na štampanom i na elektromagnetnom medijumu) u toku trajanja garancije i da je u celini dostavi na uvid ovlašćenom servisu prilikom svake eventualne intervencije, kao i uredno overen garantni list.
7.        Da opremu poveri na korišćenje licima obučenim za to i da ih pre prve upotrebe opreme upozna sa uslovima ove garantne izjave i tehničkom dokumentacijom.
USLOVI GARANCIJE:
1.       Kupac gubi pravo na garanciju, ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, ukoliko dodje do mehaničkog oštećenja proizvoda i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
2.       Garancija se ne priznaje ako je proizvod pretrpeo strujni udar ili udar groma.
3.       Uslovima garancije ne podleže software I drajveri isporučeni na računaru ili se nalaze na mediju koja ide uz uredjaj.

kopirajte sledeci kod da bi linkovali na nas:

<a href="http://www.blatechno.co.rs"> <img alt="Blatechno" src="www.blatechno.co.rs/banner.gif" title="Blatechno - prodavnica tehnicke robe"> </a>